Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Brit Svoen

Tittel: Prosjektleder
E-post: brit.svoenSPAMFILTER@hil.no
Telefon: + 47 61 28 83 88
Profil i databasen Cristin
Brit Svoen

Faglige interesser
Medier og kommunikasjon: Mediepedagogikk (medieundervisning og undervisnings­medier), levende bilder som læringsressurser, fjernsyn og nye medier, mediekonvergens

Barn og unges bruk av medier: De unges medieproduksjoner og -kompetanser,  sosiale medier

Ph.d-prosjekt
Beyond school film and television: Young people and educational audiovisual production practices in digital environments (arbeidstittel)

Publikasjoner (utvalg)

 • Svoen, Brit (2012) Unge medieprodusenter og kommunikasjonens kunst – en studie av Voes blogg og filmer. I: Soilikki Vettenranta og Vegard Frantzen (red.)Mediepedagogikk: refleksjoner om teori og praksis, Trondheim:Tapir Akademisk forlag
 • Diesen, Jan Anders & Svoen, Brit (2011) Skolefilmen i Norge – Belærende levende bilder? I: Eva Bakøy & Tore Helseth (red.) Den andre norske filmhistorien, Universitetsforlaget
 • Nordkvelle, Yngve, Yvonne Fritze, Geir Haugsbakk og Brit Svoen (2009) Tidskriftet Seminar.net : en casestudie av et tidsskrift i en remedieringsprosess, Arbeidsnotat 187, Høgskolen i Lillehammer
 • Svoen, Brit (2008) Fra skolefjernsyn til nettbasert læringsressurs: Undervisningsfilmen inn i digitale omgivelser. I R. Puijk (red.) Fjernsyn i digitale omgivelser. Kringkastingens møte med nye medier, IJ-forlaget
 • Svoen, Brit (2007) Consumers, Participants, and Creators: Young People’s Diverse Use of Television and New Media. ACM Computers in Entertainment, Vol. 5, Issue 2
 • Svoen, Brit (2008) Den nye mediekompetansen. De unge og deltakerkulturen. I: P. Nygren and H. Thuen (red.) Barn og unges kompetanseutvikling, Universitetsforlaget
 • Korten, Jens Uwe & Brit Svoen (2006) Unge medieprodusenter og kreativ mediekompetanse, Digital Kompetanse [Nordic Journal of digital Literacy], årgang 1, nr 4 
 • Svoen, Brit & Korten, Jens Uwe (2006) The treasure chest of informal learning: Creative media literacy, eLearn 2006 (proceeding). Honolulu, Hawaii, Oct. 13-17, 2006
 • Schulstok, Torild og Brit Svoen (2003) Bredbåndsanvendelser i undervisning og læring, I Yngve Nordkvelle, Geir Haugsbakk, Yvonne Fritze (red.) Dialog og nærhet - IKT og undervisning, Høyskoleforlaget
 • Theisen, Sidsel Juell og Brit Svoen (1998) Metode på tvers : Erfaringer fra samarbeid informatikk/mediekunnskap om undervisning i prosjektmetodikk. Notat / Høgskolen i Hedmark; nr 11-1998
 • Svoen, Brit (1995) Dataspill som undervisningsmetode. Om multimedieteknologi som verktøy i opplæring, hovedoppgave ved Institutt for Informatikk, Universitetet i Oslo
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L