Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Camille Z. Thisell

Tittel: Høgskolelektor
E-post: camille.thisellSPAMFILTER@hil.no
Profil i databasen Cristin
Camille Z. Thisell

Tilnyttet studiet i produksjons- og prosjektledelse

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L