Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Charles Edquist

Tittel: Professor II
E-post: charles.edquistSPAMFILTER@hil.no
Profil i databasen Cristin
Charles Edquist

Charles Edquist

Professor Charles Edquist er professor II ved HiL, tilknyttet Senter for innovasjon i tjenesteyting (SIT).

Han har Rubea Rausing Chair in Innovation Studies, og er direktør for CIRCLE (Center for Innovation, Research and Competence in the Learning Economy), ved Universitetet i Lund, Sverige. Edquist har publisert en rekke arbeider om innovasjonspolitikk og innovasjonssystemer.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L