Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Christer Thrane

Tittel: Professor
E-post: christer.thraneSPAMFILTER@hil.no
Telefon: + 47 61 28 82 47
Profil i databasen Cristin
Christer Thrane

-

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L