Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Eirin Annamo

Tittel: Stipendiat
E-post: Eirin.AnnamoSPAMFILTER@hil.no
Profil i databasen Cristin
Eirin Annamo (Foto: Gro Vasbotten/HiL)

Doktorgradsstipendiat tilknyttet ph.d.-programmet BUK

Fagområde: Pedagogikk og meta-filosofi

Doktorgradsavhandling:Tenkeutvikling – En kritisk realistisk underbygging av transformativ læring

Hovedtema for ph.d.-prosjektet mitt er verdensbilder og hvordan vår tids globale kriser befordrer det vi kan kalle et nytt post post-moderne verdensbilde – et verdensbilde som inkluderer viktige elementer fra det moderne og det post-moderne verdensbildet samtidig som det bringer inn noe nødvendig og reelt nytt.

Som et bidrag til en ny forståelse av hvem vi er og vår plass i verden (kosmos) tar jeg for meg en spesifikk form for transformativ læring som fokuserer på utdanning for bærekraftig utvikling, og underbygger dette perspektivet med Roy Bhaskars filosofi Kritisk Realisme. Hensikten med denne synergien er å utvikle grunnprinsipper for utvikling av tenkning, kommunikasjon og læring.

Prosjektet er meta-filosofisk med et empirisk innslag i form av en praksisfortelling.

Oppstart: 1. juni 2014

Hovedveileder: Lene Nyhus

Bakgrunn: Hovedfag i sosialantropologi (UiT 2000), Master i fred og konflikttransformasjon (UiT 2005)

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L