Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Eli Skjeseth

Tittel: Høgskolelektor
E-post: eli.skjesethSPAMFILTER@hil.no
Telefon: + 47 61 28 80 47/907 611 93

Eli Skjeseth (Foto: Gro Vasbotten/HiL)

Utdanning: Yrkespedagogikk hovedfag. Kommunikolog.

Tidligere ansettelser: Kallerud Kompetanse as

Forskningsfelt: Tverrfaglig samarbeid, kommunikasjon i brukermøter, NAV.

Pågående prosjekter /nylig avsluttede prosjekter: Tverrsektoriell ledelse; Samlinger for ledere i videregående skoler/NAV som deltar i prosjektet «NAV veiledere i videregående skoler.

Undervisning: Videreutdanning veiledning i NAV, karriereveiledning, ledelse, kommunikasjon.

Relevante verv: Leder arbeidsgruppen for veiledning under samarbeidsavtalen HiNN - NAV

CV Eli Skjeseth

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L