Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Erni Gustafson

Tittel: Førsteamanuensis
E-post: erni.gustafsonSPAMFILTER@hil.no
Telefon: + 47 61 28 80 67
Profil i databasen Cristin
Erni Gustafson

Utdanning: Radiograf, spesialsykepleier i medisin, kirurgi samt psykiatri, familieterap, veilederutdanning. Hovedfag i pedagogikk, med psykologi og kunsthistorie som bifag, 30 sp filosofisk estetikk, årsstudium i Mellom-Østen og Nord-Afrikastudier.

Tidligere ansettelser: I akademia - Høgskolen i Hedmark.

Forskningsfelt: Sosialpsykologi (holdninger og læring), psykiatri, etikk, klassisk pedagogikk, veiledning

Pågående prosjekter /nylig avsluttede prosjekter: Attityder til kvinner, til husdyr og til handikappede i Palestina og Norge (fire kvantitative studier, 280 resp. 180 respondenter). Follow up-studium om 20 studenters læringsestimat av praksis i Palestina.

Undervisning: Psykiatri, utviklingspsykologi, diagnoser, etikk, argumentasjonsteori.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L