Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Grethe Netland

Tittel: Førsteamanuensis / instituttleder for sosialfag
E-post: grethe.netlandSPAMFILTER@hil.no
Telefon: + 47 61 28 85 73
Profil i databasen Cristin
Grethe Netland (Foto: Gro Vasbotten/HiL)

Grethe Netland er instituttleder ved Institutt for sosialfag.

Hun har tidligere arbeidet ved Universitetet i Oslo som administrativ leder for, blant andre, Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, og UiOs etikkprogram.

Til og med juni 2017 er hun ved siden av instituttlederstillingen knyttet til Centre for the Study of Mind in Nature ved UiO.

Netland har doktorgrad i filosofi. Hennes forskning dreier seg om hvordan menneskerettigheter kan begrunnes og hvilke roller de bør spille i nasjonale og internasjonale kontekster.

I avhandlingen diskuterer hun en kontroversiell teori for internasjonal stabilitet og samhandling, der særlig menneskerettigheter behandles på en måte som har vakt stor debatt innenfor politisk filosofi.

Hun er også opptatt av spørsmål som dreier seg om religionens plass i det offentlige ordskiftet.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L