Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Gro Myrum

Tittel: Eksamensadministrasjon
E-post: gro.myrumSPAMFILTER@hil.no
Telefon: +47 61 28 82 48

Gro Myrum

Hovudarbeidsoppgåver:

Teamleder eksamensteam (vikar)

Saksbehandler studiesaker

Hovedansvar for tilrettelegging ved eksamen

Vitnemål

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L