Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Gunnar Furseth Klinge

Tittel: Internasjonal seniorrådgiver, leder Internasjonalt kontor
E-post: gunnar.klingeSPAMFILTER@hil.no
Telefon: +47 61 28 80 21

Gunnar Furseth Klinge

Internasjonalt kontor ved HiL

Leiar for internasjonalt kontor og internasjonal seniorrådgivar ved HiL.

Programadministrasjon (Kvoteordning, Nordplus), strategi og handlingsplanar for internasjonalisering, engelsk web, marknadsføring, promosjon, internasjonale avtalar, dobbelt-/felles-grader, sekretær Internasjonalt utval, nasjonal ekspert for søknadsvurdering til Erasmus + høgare utdanning (Horizon 2020)

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L