Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Gunnar Slettaløkken

Tittel: Førsteamanuensis
E-post: gunnar.slettalokkenSPAMFILTER@hil.no
Telefon: +47 61 28 81 82
Profil i databasen Cristin
Gunnar Slettaløkken (Foto: Gro Vasbotten/HiL)

Utdanning:

2005-2010 PhD, trening av hjertesviktpasienter, Norges idrettshøgskole

2000-2002 Hovedfag i idrett, studieretning: idrettsbiologi, ½ års studieopphold ved University of California, Berkeley med molekylær cellebiologi, Norges idrettshøgskole

1999-2000 Mellomfag idrettsbiologi, 3 mnd utveksling (ERASMUS) til University of Glasgow, Scotland, Norges idrettshøgskole

1996-1998 Faglærer kroppsøving, fordypning i ballspill, svømming, tilpasset fysisk opplæring og turn, Høgskolen i Hedmark

1994-1995 Grunnfag idrett, Høgskolen i Telemark

Tidligere ansettelser:

2011-2012 høgskolelektor, undervisning i humanfysiologi, idrettsbiologi, metode, statistikk og fysisk aktivitet og helse, Høgskolen i Lillehammer

2010-2011 høgskolelektor, teoretisk undervisning i anatomi, humanfysiologi og treningslære, praktisk undervisning i turn, basistrening, skileik og alpint/telemark ved Høgskulen i Sogn og Fjordane

2005 vitenskapelig assistent, heltid i ca 4 mnd før jeg begynte på PhD studiet, muskel fibertypebestemmelse ved immunfluorescens og SDS PAGE, Norges idrettshøgskole

2003-2004 idrettspedagog, arrangere trening, idrettsaktiviteter og sosiale aktiviteter for revmatiske pasienter på behandling i Balçova, Tyrkia, heltid i to perioder á 8 mnd, Rikshospitalet, behandlingsreiser

2002-2003 lektor i kroppsøving, vikariat i 80 prosent stilling i 4 mnd, Sogn vgs.

Forskningsfelt: Arbeidsfysiologi, idrettsmedisin, helse, utholdenhetstrening, styrketrening, prestasjon i idrett

Forskningsprofil: Mitt forskningsfokus ligger på effekter av trening på mennesket, enten det er personer med kroniske lidelser som KOLS og hjertesvikt eller friske personer og toppidrettsutøvere. Metodene jeg bruker for å måle effekt av trening er molekylære og cellebiologiske markører, metabolske målinger, styrke- og utholdenhetstester samt trettbarhetstester. Jeg har tidligere deltatt i et større forskningsprosjekt for å undersøke den skjelettmuskulære trenbarheten hos pasienter med hjertesvikt. Nå har jeg en sentral rolle i et større forskningsprosjekt på KOLS-pasienter samt at jeg også har mindre prosjekter som går på oksygenopptakskinetikk, høydetrening og myokiner.

Pågående prosjekter/nylig avsluttede prosjekter:

  • 2015-2017 Effekten av å bo høyt og trene lavt på prestasjonen i lavlandet hos langrennsløpere
  • 2014-2018 Trening og samtidig tilskudd av Vitamin-D hos KOLS-pasienter
  • 2014-2015 Akutt effekt av styrketrening og utholdenhetstrening på blodkonsentrasjonen av Irisin
  • 2013-2015 Oksygenopptakskinetikk. Metodeutvikling og prosjekt med testing av landeveis- vs terrengsyklister

Undervisning: IDR2004 Humanfysiologi, IDR2004 Arbeidsfysiologisk metode og statistikk, IDR2003 Veiledning bacheloroppgave, IDR1008 Fysisk aktivitet og helse 1, IDR2002 Fysisk aktivitet og helse 2, IDR 1017 Aktivitetslære

Utenlandsopphold: 2003 University of Glasgow, Scotland, 3 mnd, 2001 University of California, Berkeley, 6 mnd

Relevante verv: 2014-dd Forskerforbundets lokalstyre HiL

Publikasjoner   

In English:

Education: Phd Sport Science, Norwegian School of Sport Sciences (2005-2010), MCs Sport Science, Norwegian School of Sport Sciences (2000-2002)

Previous positions: Assistant Professor, Sogn og Fjordande University College (2010-2011), Research fellow, Norwegian School of Sport Sciences (2005-2010)

Research Interests: Work physiology, Sport medicine, Health, Endurance training, Strength training

Research profile: The focus in my research is on the effects of exercise training on the humans, whether these are people with chronic disorders, healthy subjects or top-level athletes. The methods I use is cellular biomarkers, metabolic measurements, strength-, endurance- and muscle fatigue tests. I have previously participated in a major research project to examine whether the skeletal muscles of heart failure patients is as trainable as those in healthy people. Now I have a central role in a major research project on COPD patients and I also participate in smaller projects on oxygen uptake kinetics, altitude training and myokines.

Ongoing/recent reserach projects:

  • 2015-2017 The effect of staying high and training low on achievement in the lowlands with cross-country skiers
  • 2014-2018 Training and simultaneous supplementation of Vitamin D in COPD patients
  • 2014-2015 Acute effects of resistance training and endurance training on blood concentration of Irisin
  • 2013-2015 Oxygen uptake kinetics. Method development and project testing road- vs cross country bikers

Teaching: Human physiology, Methods in sport science and statistics, Visiting scholar abroad    

Positions held: Member of the Local Steering Committee of The Norwegian Association of Researchers at Lillehammer University College
 
Publications   

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L