Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Hanne Bjertnæs

Tittel: Studieveileder
E-post: hanne.bjertnasSPAMFILTER@hil.no
Telefon: +47 61 28 83 61

Hanne Bjertnæs (Foto: Gro Vasbotten)

 

Hovedarbeidsoppgaver:

Studieveileder
Saksbehandler innpass/fritak, permisjon og tilrettelegging av eksamen
Vitnemål
Superbruker TimeEdit

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L