Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Hanne Glemmestad

Tittel: Høgskolelektor/studieleder sosialt arbeid
E-post: hanne.glemmestadSPAMFILTER@hil.no
Telefon: +47 61 28 82 44 / 416 12 743
Profil i databasen Cristin
Hanne Glemmestad (Foto: Gro Vasbotten/HiL)

Utdanning:
BA sosialt arbeid, DIASOS 1993
Master i velferdspolitikk, HiL 2011

Tidligere ansettelser:
Sosialtjenesten i Oslo kommune, 1993 - 1997
Sosialtjenesten i Vestre Toten kommune, 1997 – 2007
NAV-leder Østre Toten kommune, 2007 – 2011
Høgskolelektor HiL, 2011 – 2015
Rehabiliteringsleder Steffensrud rehabiliteringssenter, 2015 – 2016
Studieleder BA sosialt arbeid HiL, 2016 –

Forskningsfelt: NAV, arbeidsinkludering

Pågående prosjekter /nylig avsluttede prosjekter: Prosjektleder for strategisk samarbeidsavtale mellom HiL og AVdir/NAV

Undervisning: Sosialt arbeid og sosialfaglige metoder/tilnærminger, praksisstudier, NAV, arbeidsinkludering,

Relevante verv:
Representerer høgskolen i Nettverk for arbeidsinkludering
Sitter i profesjonsrådet for sosialt arbeid og velferdsviterfaget i UHR
Sitter i profesjonsrådet for sosionomer i FO

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L