Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Hans Josef Tandsether

Tittel: Opptaksadministrasjon
E-post: hans.tandsetherSPAMFILTER@hil.no
Telefon: +47 61 28 83 60

Hans Josef Tandsether

Hovudarbeidsoppgåver:

Saksbehandling ; Realkompetanse, særskilt vurdering, tidlig opptak.

Samordna- og Lokalt opptak

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L