Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Harald Thuen

Tittel: Professor
E-post: harald.thuenSPAMFILTER@hil.no
Telefon: +47 61 28 81 62
Profil i databasen Cristin
Professor Harald Thuen

Harald Thuen er dr. philos. (pedagogikk) fra Universitetet i Oslo 2001. Professor i pedagogikk ved HiL fra 2003. I perioden 2009–2012 var han professor i pedagogikk (utdanningshistorie) ved Universitetet i Oslo, fra 2013 tilbake ved HiL. Han har tidligere vært professor II ved Universitetet i Bergen (2001-2013), og er nå professor II ved Universitetet i Oslo, Det utdanningsvitenskapelig fakultet.

Thuen har i tillegg bl.a. vært leder av Nasjonalt fagråd for utdanningsvitenskap (2005–2008) og dekan ved APS/HiL (1994–1996). Han har ledet og deltatt i utviklingen av MA-studier og PhD-studiet Barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling.

Forskningsområdet er pedagogisk historie, knyttet til emner som barndommens historie, oppdragelseshistorie, utdanningshistorie og barnevernets historie.

English CV

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L