Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Hege Jordet

Tittel: Høgskolelektor
E-post: hege.jordetSPAMFILTER@hil.no
Telefon: + 47 61 28 80 51
Profil i databasen Cristin
Hege Jordet (Foto: Gro Vasbotten)

Barnevern

Hege Jordet er førstelektorstipendiat.

Arbveidstittel prosjekt: "Praksisnær læring - som bidrag til kvalifisering og danning i profesjonsutdanningene" 

Veileder: Ole Petter Askheim 

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L