Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Inge Brechan

Tittel: Førstelektor
E-post: inge.brechanSPAMFILTER@hil.no
Profil i databasen Cristin
Inge Brechan

Utdanning:
Master of Science, University of Florida
Cand.mag., Universitetet i Oslo
Siviløkonom, Handelshøyskolen BI

Tidligere ansettelser:
Forsker, Transportøkonomisk institutt (2010-2012 og 2003-2006)
Stipendiat, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo (2006-2010)

Forskningsfelt: Arbeidsmiljø, prestasjoner og personaltilfredshet, holdninger, atferd og endring, informasjonsprosessering, selvfølelse og identitet, kroppstilfredshet og spiseforstyrrelser, depresjon og sosial angst, emosjoner og beslutningstaking

Forskningsprofil: Når det gjelder mental helse er jeg opptatt av de vanligste mentale lidelsene som depresjon og angst, samt hvordan kropp og selvbilde påvirker mental helse, spesielt spiseforstyrrelser. Innen kognitiv psykologi er jeg opptatt av informasjonsprosessering og beslutningstaking. Dette henger også sammen mine interesser innen sosialpsykologi, hvor jeg er opptatt av holdninger og atferd, samt holdning- og atferdsendring. Jeg er i tillegg opptatt av hvordan emosjoner påvirker beslutningstaking og atferd. Jeg forsker på disse generelle temaene innen en rekke forskjellige områder, som helse, miljø, forbruk, samt organisasjon og ledelse.

Pågående prosjekter:
Kroppsmisnøye og mental helse
Sosial aksept og sosial inkludering
Holdninger og atferd
Selektiv informasjonsprosessering
Arbeidsprestasjon, jobbtilfredshet og sykefravær
Evaluering av tjenester
Persontransport

Undervisning: Abnormal psykologi (emneansvar), metode (emneansvar), innføring i psykologi, helsepsykologi, utviklingspsykologi, pedagogisk psykologi, sosialpsykologi, kognitiv psykologi, miljøpsykologi, arbeids- og organisasjonspsykologi, markedsføring og innovasjon, forbrukeratferd

Publikasjoner

In English

Education:
M.Sc. in Psychology – University of Florida, 2002
Cand.Mag. Psychology (Bachelor in Psychology) – Universitetet i Oslo, 1998
Master in Business and Economics – Handelshøyskolen BI, 1993

Research and Development (last 6 years):
Body Image,Health Well-being, Eating Disorders, Behavior
Change, Transport Psychology, Cultural Psychology
Self-Esteem, Self-Efficacy

Other Relevant Experience:
Peer reviewer:

  • Selected Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University
  • Annual Conference of the Society for Consumer Psychology
  • Eating Behaviors

Publications

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L