Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Ingrid Tvete

Tittel: Høgskolelektor/Studieleder pedagogikk
E-post: ingrid.tveteSPAMFILTER@hil.no
Telefon: + 47 61 28 80 26
Profil i databasen Cristin
Ingrid Tvete

Pedagogikk

Ingrid Tvete er førstelektorstipendiat.

Arbeidstittel prosjekt: "Pedagogisk entreprenørskap - entreprenørskap som utvikling av anvendt kompetanse/handlingskompetanse i bachelorutdanningen i pedagogikk" 

Veileder: Lene Nyhus 

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L