Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Jack van Domburg

Tittel: Førsteamanuensis/hovedlærer produksjonsdesign
E-post: jack.vandomburgSPAMFILTER@hil.no
Telefon: +47 61 28 74 63

Jack van Domburg

Den norske filmskolen

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L