Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Jan Aasen

Tittel: Økonomi- og driftsdirektør
E-post: jan.aasenSPAMFILTER@hil.no
Telefon: + 47 61 28 81 66

Jan Aasen

Økonomi- og driftsdirektør.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L