Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Janne Wiken Halvorsen

Tittel: Stipendiat
E-post: janne.halvorsenSPAMFILTER@hil.no
Telefon: +47 61288029
Profil i databasen Cristin
Janne Wiken Halvorsen (Foto: Gro Vasbotten/HiL)

Fagområde: Sosialpsykologi, kropp og selvbilde, sosiale medier 

Doktorgradsavhandling: Motivasjon, selvpresentasjon og kroppsbilder i trening- og kostholdsblogger.

Mitt ph.d.- prosjekt undersøker et bloggsamfunn bestående av unge norske kvinner som blogger om trening, kosthold og kropp. Ved hjelp av kvalitative intervjuer, tekst- og bildeanalyse ønsker jeg å få svar på hvilke idealer som fremmes på bloggen, og hvilke motiver som ligger bak bloggen.

Videre ønsker jeg å undersøke bloggernes selvpresentasjon og kroppsbilder. Målet er å få en forståelse av hvordan dette bloggsamfunnet bidrar til den populære kroppsdiskursen.

Sosialpsykologiske teorier brukes som teoretisk rammeverk og konsepter som motivasjon, kroppsbilder og selvpresentasjon blir vektlagt.

Oppstart: Mars 2013

Hovedveileder: Eva Bakøy, HiL

Biveileder: Ingunn Hagen, NTNU

Tidligere utdanning: Master i Helse og sosialpsykologi, Universitetet i Oslo

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L