Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Janneke van der Ros

Tittel: Førsteamanuensis statsvitenskap
E-post: janneke.vanderrosSPAMFILTER@hil.no
Telefon: +47 61 28 83 39
Profil i databasen Cristin
Portrett Janneke van der Ros (foto: Gro Vasbotten)

Utdanning: Cand. polit. med hovedfag statsvitenskap, University of Oslo, Department of Political Science,  med Mellomfag filosofi og grunnfag historie

Tidligere ansettelser:
Regional Research Institute, Østlandsforskning, 1989-1991
Research Institute of the Council of St. Paul, Minnesota, 1988
Visiting lecturer Dpt. of Political Science, University of Minnesota 1985-1987
Affiliated scholar at the Institute of Feminist Research, UoM, 1985-1987
University scholar, Dpt. of Pol. Sci, UoOslo, 1983-87
Research Fellow, NAVF, 1979-1983

Forskningsfelt: Gender equality policies, local adaptions, Feminist theory, Gender, power and politics, Transgender studies

Forskningsprofil: My research focuses on the role of the Norwegian welfare state in creating trans (e)quality of life; Recognizing differences and distributing differently. One observation is how in some cases citizenship is dependent on a diagnosis. Another turn is how trans citizenship can be developed as a theoretical tool to describe, compare and alter living conditions and quality of life of individuals with gender incongruence.

Pågående prosjekter/nylig avsluttede prosjekter:
“Alskens folk”: All kind of people: living conditions, and quality of life of individuals with gender identity themes. Financed by BUFDIR, v LHBT centre 2012-13.
Networking: Transgender and Political Science in Europe: a comparative approach; financed by European Science Foundation 2013-14
Co-editor for a special issue in Critical Social Policy: Transgender Policy, Practice and Lived Experience within a European Framework 2015-16

Akkvisisjon:
Beyond Binaries and Borders: Gender Diversity in Transnational Contexts
The Leverhulme Trust s International Network Grant

Undervisning:
Undervisning pr i dag (våren 2015)
Samfunnsvitenskapelige metoder for BAKPL og BAFFV, 5 stp
Samfunnsvitenskapelig metoder for BAINT 10 stp
Utvikling av studier, emner, kurs, program for HiL:
Samfunnspolitikk, andre året –
Samfunnsvitenskapelig metode 1992

Kjønn og politikkstudiet (1994-1996) 60 stp/årsenhet

 • 1: Innføring i kjønn og politikkstudiet  - 2 vkt
 • 2: Historisk og norsk offentlig likestillingspolitikk  - 4 vkt
 • 3: Kvinnebevegelsen og kvinneforskning  - 4 vkt
 • 4: Vitenskapsteori og samfunnsvitenskapelige metoder - 2 vkt
 • 5: Norsk og internasjonal likestillingspolitikk, metodikk og virkemidler - 4 vkt
 • 6: Politisk teori og patriarkatteorier - 4vkt

European comparative gender & politics - ECGaP (1996-1999)

 • Gender and the State  -12 ects
 • Comparative Equality Policies -9 ects
 • Agents of Change  -9 ects

Kjønn og politikkstudiene, enkeltmoduler (1999-2000) 5 vkt/15 stp

 • Kvinner og menn i det moderne arbeidsliv  
 • Innføring i sentrale begrep og tilnærminger
 • Offentlig politikk: norsk likestillingspolitikk, virkemidler og virkemiddelapparatet
 • Kvinner, menn og kjønn i arbeids- og næringsliv
 • Kjønn og politisk analyse  

Seir – Studiet i Europeiske og Internasjonale Relasjoner (2000)

 • Europeiske Relasjoner og Internasjonale Relasjoner, 15 stp
 • Europeiske velferdsstater, 15 stp

Kultur og kommunikasjon (2002) 15 stp
Bachelorstudie i samfunnsanalyse, årsstudier, emner  (2003-6)

 • Modernitet og Globalisering 50 stp
 • Tverrfaglig innføringsmodul  5 stp
 • Samfunnsgeografi og globalisering  15 stp
 • Innføring i statsvitenskap  15 stp
 • Velferdfsstaten: teori og historie

Årsstudie sosiologi (2006)

 • Makt, demokrati og medier  15 stp    
 • Samfunnsvitenskapelig metode  15 stp

Internasjonalt emne: Norwegian Culture & Society (2005-06)
Interseksjonalitet, teori og praksis (2009-10) 15 stp
Vitenskapsteori og samfunnsvitenskapelige metoder for BAINT (2013)
Samfunnsvitenskapelige metoder for BAKPL og BAFFV – 5 stp (2014)

Utenlandsopphold: Visiting Lecturer and Affiliated Scholar, UoMinnesota  1985-1987

Relevante verv:
Member of the social stream group of the EPATH - European Professionals Association of Trans Health
Member of the government-appointed committee to investigate legal gender recognition and health care provisions related to gender incongruence
Coordinator for research group ODA:  “women scholars and gender research”
Member of Family and gender equality committee LO, Oppland

Phd-veiledning: Karolina Dimitr-Devold "Digital Competences and Discursive Constructions of Gender in the Context of Teenage Personal Blogging in Norway" 2010-2016

Publikasjoner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L