Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Joel Adauto Yance

Tittel: Førstekonsulent
E-post: joel.yanceSPAMFILTER@hil.no
Telefon: + 47 61 28 85 12

Joel Adauto Yance (Foto: Gro Vasbotten/HiL)

Økonomi, innkjøp, drift

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L