Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Kai Gjessing

Tittel: IT/Nettverk
E-post: kai.gjessingSPAMFILTER@hil.no
Telefon: +47 61 28 83 73/907 77 108

Kai Gjessing

It

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L