Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Kerstin Söderström

Tittel: Postdoc
E-post: kerstin.soderstromSPAMFILTER@hil.no
Telefon: + 47 932 35 336
Profil i databasen Cristin
Kjerstin Søderstrøm

Utdanning: Psykologspesialist/barnepsykolog og PhD

Tidligere/samtidig ansettelse: Sykehuset Innlandet HF, 1992-2015 BUP Lillehammer. 2016-dd, Divisjon psykisk helsevern, stabsområde fag

Forskningsfelt: foreldreskap og rus, barn som pårørende, samhandling i hjelpeapparatet, barn, foreldre og familie i sinn og samfunn

Pågående prosjekter /nylig avsluttede prosjekter: Mosaikk-prosjektet, et paraplyprosjekt om barn som pårørende. Avsluttet: Minding the baby-minding the parent. A qualitative study of the experience of parenthood in the context of substance use disorder.

Undervisning: Div. undervisning innen psykologi, barnevern, foreldreskap, psykososialt arbeid og tverrfaglig samhandling på kurs, konferanser og ulike studienivå

Relevante verv: medlem i Menneskerettighetsutvalget i Norsk psykologforening. Norsk representant i Board of Human Rights and Psychology i den europeiske psykologiføderasjonen EFPA (European Federation of Psychologist’ Associations)

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L