Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Kjell Helge Smehus

Tittel: Seniorrådgiver innkjøp
E-post: kjell.smehusSPAMFILTER@hil.no
Telefon: + 47 61 28 82 55

Kjell Helge Smehus (Foto: Gro Vasbotten)

Innkjøp

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L