Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Kjersti Jevne

Tittel: Høgskolelektor
E-post: kjersti.jevneSPAMFILTER@hil.no
Telefon: + 47 61 28 85 26

Kjersti Jevne (Foto: Gro Vasbotten/HiL)

Utdanning: Førskolelærer og master i spesialpedagogikk

Tidligere ansettelser: Barnehage, skole, habiliteringstjenesten og pedagogisk-psykologisk tjeneste.

Forskningsfelt: Barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Pågående prosjekter /nylig avsluttede prosjekter: Prosjektgruppe med Anne Stine Dolva og Marte Kollstad om retrospektiv studie av barn og unge med Down syndrom sitt skoleforløp.

Undervisning: Vernepleierstudiet: barn og unge med spesielle behov, familie- og nettverksarbeid, utviklingspsykologi

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L