Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Kjetil Viken

Tittel: Høgskolelektor
E-post: kjetil.vikenSPAMFILTER@hil.no
Telefon: + 47 61 28 82 95
Profil i databasen Cristin
Kjetil Viken (Foto: Gro Vasbotten)

Kjetil Viken er utdannet med en mastergrad i atferdsanalyse fra University of North Texas (1999). Han har en grunnutdanning fra vernepleierstudiet supplert med fag fra lærerskole og grunnfag i psykologi fra UiO.

Han har yrkeserfaring fra skoleledelse, spesialpedagogikk og tilrettelegging i videregående skole (1999 - 2007) og har jobbet som undervisningsansatt ved HiL, bachelorstudiet i vernepleie, siden 2007.

Av faginteresser kan følgende nevnes:

  • Tilrettelegging for barn og ungemed atferdsvansker og lærevansker i skolen
  • Atferdsanalyse og psykolgi
  • Presisjonsopplæring 
  • ART (Aggression ReplacementTraining)
  • Anatomi, fysiologi, nevrologi ogpatologi
  • Høgskolepedagogikk og didaktikk

Viken er førstelektorstipendiat.

Arbeidstittel prosjekt: "Bruk av ny teknologi for å fremme faglig læring og danning" 

Veileder: Yngve Nordkvelle 

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L