Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Knut Olav Skarsaune

Tittel: Førstelektor filosofi
E-post: Knut.Olav. SkarsauneSPAMFILTER@hil.no
Telefon: +47 61 28 81 51

Knut Olav Skarsaune (Foto: Gro Vasbotten/HiL)

Utdanning: Ph. D. Filosofi, New York University

Tidligere ansettelser: New York Univeristy

Forskningsfelt: Etikk, metaetikk, rettsfilosofi, politisk filosofi

Forskningsprofil: Forsker primært innen metaetikk, på virkemåten til normative utsagn, og normative fakta sin metafysikk.

Pågående prosjekter/nylig avsluttede prosjekter: 2015 – 2018 "A Defence of Objective Values", finansiert av Norges Forskningsråd.

Undervisning: ExPhil Juss, ExPhil Internasjonale Studier med Historie, ExFac Juss  

Publikasjoner:
2011: "Darwin and Moral Realism: Survival of the Iffiest" i Philosophical Studies
2015: "How to Be a Moral Platonist" i Oxford Studies in Metaethics

Lenker: https://hil.academia.edu/KnutSkarsaune

In English

Education: Ph. D. Philosophy, New York University

Previous positions: Lecturer in Philosophy, New York University

Research Interests: Ethics, Metaethics, Philosophy of Law, Political Philosophy

Research profile: My main research interest is in Metaethics, concerning the semantics and metaphysics of normative language.

Ongoing/recent reserach projects: A Defence of Objective Values (2015 – 2018). The project is funded by the Norwegian Research Council.

Teaching:
Introduction to Philosophy and Critical Thinking (ExPhil)
Philosophy of Law (ExFac juss)

Publications:
2011: "Darwin and Moral Realism: Survival of the Iffiest" in Philosophical Studies
2015: "How to Be a Moral Platonist" in Oxford Studies in Metaethics

Links: https://hil.academia.edu/KnutSkarsaune

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L