Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Lena Catherine Lossius Westby

Tittel: Stipendiat
E-post: lena.cathrine.westbySPAMFILTER@hil.no
Profil i databasen Cristin
Lena Cathrine Lossius Westby (Foto: Gro Vasbotten/HiL)

Fagområde: Barnevern 

Doktorgradsavhandling: "Hvordan opplever og nyttiggjør barnefamilier med «opphopning av belastninger» seg hjelpetiltak fra det offentlige?"

Forskning på barnevern og barnevernets hjelpetiltak viser at barnefamilier som mottar hjelpetiltak fra barneverntjenesten har en høyere forekomst av faktorer som fattigdom, lav utdanning, manglende tilknytning til arbeidslivet og manglende sosial støtte. Samtidig viser forskningen at barnevernet møter utfordringer i forhold til å treffe med tiltak som virker og gir positive endringer for disse familiene.

Prosjektet undersøker hvordan barnefamilier med opphopning av belastninger opplever og nyttiggjør seg hjelpetiltak fra det offentlige. Prosjektet fokuserer på familienes opplevelser av de muligheter tiltakene gir for problemløsning og utvikling, og hvordan familiene opplever samhandlingen med det offentlige hjelpeapparatet. I tillegg belyser prosjektet strukturelle og sosiale forhold som eventuelt begrenser familienes utviklingsmuligheter.

Prosjektet har et kvalitativt utgangspunkt hvor feltarbeidet gjennomføres etter narrativ metode. Kritisk diskursteori, posisjoneringsteori og elementer fra kritisk realisme danner en kombinert, metodologisk plattform for prosjektets teoretiske forankring. 

Ph.d.-program: Barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling, Høgskolen i Lillehammer 

Oppstart: 1. september 2015

Hovedveileder: Halvor Fauske

Utdanning: Grunnutdanning i ledelse (2015), Master i familieterapi og systemisk praksis (2013), FO-godkjent veileder (2013), klinisk barnevernpedagog (2013), bachelor barnevernpedagog (1997).

Arbeidserfaring: I årene før jeg startet opp med doktorgradsarbeidet var jeg fosterhjemskoordinator og siden institusjonsleder ved Frelsesarmeens barne- og familievern. Før det var jeg avdelingsleder ved Bufetat, Stavanger Akuttsenter, samt poliklinikkleder ved St. Olavs Hospital BUP Fosen. Parallelt med disse stillingene har jeg siden 2001 til i dag har jeg virket som barnevernspedagog og familieterapeut.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L