Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Lene Nyhus

Tittel: Førsteamanuensis
E-post: lene.nyhusSPAMFILTER@hil.no
Telefon: +47 61 28 82 56
Profil i databasen Cristin
Lene Nyhus

Lene Nyhus (1958) er førsteamanuenisi i pedagogikk.

Universitets-/høgskoletdannelse:
Cand.polit. Hovedfag i sosialpedagogikk, Pedagogisk Forskningsinstitutt, UiO. PhD-utdannelse fra Universitetet i Tromsø.

Forskningsfelt:
Lene Nyhus arbeider med forskning knyttet til kvalitetsutvikling og endring innen skole- og barnehagesektoren, kompetanse, ledelse, evaluering og læring.

Nyhus avsluttet sitt PhD-prosjektet i 2012: ”Det kommunikative grunnlaget i skoleutvikling. Et metaprosjekt” og disputerer ved Universitetet i Tromsø i februar 2013. Avhandlingen har rettet søkelyset mot de sammensatte kommunikasjonsprosessene som konstituerer skoleutviklingsarbeid, hva skoleutviklingsprosesser ”virkelig” består i. Blikket har særlig vært rettet mot strukturer, dynamikk og ”mekanismer” i slike prosesser, det som får ”ting til å skje”. Inspirasjonen til, og fokuset på ”nøkler” til pedagogiske relasjoner, har Nyhus hentet fra utdanningsprogrammet Kommunikologi© hvor hun ble sertifisert kommunikolog i 2005. At det finnes strukturer og dynamikk i kommunikasjon har Nyhus viderere sammenhold med kritisk realistisk tenkning. Kritisk realisme er en vitenskapsteoretisk metadisiplin som bidrar med redskaper til å forstå og å arbeide med forskning knyttet til komplekse sosiale prosesser, slik pedagogisk arbeid og skoleutvikling er eksempler på. Intensjonen med arbeidet har vært å bidra til tydeliggjøring av viktige bestanddeler i skoleutviklingsprosesser og til å få et språk for dette.

Nyhus har arbeidet ved HIL siden 2005. Før den tid arbeidet hun som forsker og forskningsleder i Østlandsforskning. Hun har ellers mange års erfaring fra næringsliv (IKT-bransjen) og også erfaring fra kommunsektoren og statlig forvaltning.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L