Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Lise Mette Lie

Tittel: Høgskolelektor
E-post: lise.mette.lieSPAMFILTER@hil.no
Telefon: +47 61 28 80 97
Profil i databasen Cristin
Lise Mette Lie

Høgskolelektor i pedagogikk innen spesialpedagogikk
Akademisk grad

  • Cand . polit med hovedfag i pedagogikk, Universitetet i Oslo
  • Rådgivning og innovasjon ( del av embetsstudiet i spesialpedagogikk – del av Cand.ed ), Universitetet i Oslo
  • Faglærer  

Utdannelse

  • Norges Idrettshøgskole: Faglærer i idrett, 1985
  • Oppland distriktshøgskole: årsenhet i samtidshistorie, inkludert fagmetodikk 1982
  • Møre og Romsdal DH: årsenhet i mediekunnskap, 1986
  • Oppland Distriktshøgskole: 1. og 2. avdeling spesialpedagogikk 1991    

Praksis
30 års allsidig praksis fra videregående opplæring.  De første årene i undervisningsstilling og etter hvert ulike stillingsbrøker i undervisningsstilling i kombinasjon med PP. rådgiver- stilling. Deltager i flere utviklingsprosjekter. Har arbeidet som spesialpedagogisk rådgiver ved Øverby kompetansesenter.  Fra 2004 foreleser, veileder og praksiskoordinator på timebasis ved Høgskolen på Lillehammer og tilsatt ved HIL fra 1.1.2011. Har redusert stilling ved HIL og er nå leder av kommunal PPT.  

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L