Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Liv Kristoffersen

Tittel: Opptaksadministrasjon
E-post: liv.kristoffersenSPAMFILTER@hil.no
Telefon: +47 61 28 81 79

Liv Kristoffersen

Opptak

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L