Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Liv Randi Roland

Tittel: Høgskolelektor
E-post: liv.randi.rolandSPAMFILTER@hil.no
Telefon: + 47 61 28 81 34
Profil i databasen Cristin
Liv Roland (Foto: Gro Vasbotten)

Liv Randi Roland er utdannet sosionom med master i velferdspolitikk. Hun er høgskolelektor ved Bachelor i sosialt arbeid ved Avdeling for pedagogikk og sosialfag.

Roland har erfaring fra et bredt sosialfaglig yrkesfelt, spesielt med integrasjonsarbeid med innvandrere og flyktninger. Hun har formell veilederkompetanse og har erfaring i veiledning innenfor ulike områder. Rolands faglige interesser er integrasjonsarbeid og flerkulturelle problemstillinger i sosialt arbeid.

Hennes masteroppgave er en studie av offentlige tenkemåter i norsk integreringspolitikk. Roland arbeider med praksisnær forskning og fagutvikling med utgangspunkt i det flerkulturelle feltet.

 CV Liv R. Roland (PDF)

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L