Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Maria Wilkens

Tittel: Eksamensadministrasjon
E-post: maria.wilkensSPAMFILTER@hil.no
Telefon: +47 61 28 81 21
Profil i databasen Cristin
Maria Wilkens

Førstekonsulent på eksamen siden 2012.

Ansvar for eksamensvakter (vaktplan, informasjon, løn etc.)

Tilrettelegging ved eksamen

Driftsoppgåver: Avvikling av heime- og dagseksamen. Svarer også på generelle spørsmål kring eksamen(oppmelding, trekk etc.) via mail/  telefon.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L