Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Marit Larsen Løvlien

Tittel: Førstekonsulent
E-post: marit.larsen.lovlienSPAMFILTER@hil.no
Telefon: +47 61 28 84 02

Marit Larsen Løvlien (Foto: Gro Vasbotten/HiL)

Ledelsens stab

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L