Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Martin Hoffmann

Tittel: Stipendiat
E-post: martin.hoffmannSPAMFILTER@hil.no

Portrett Martinn Hoffmann (foto: Privat)

Fagområde: Pedagogisk psykologi

Arbeidstittel ph.d.-avhandling: Bruger- og praktikerperspektiver på deltagelse og læring i psykosocial døgninstitutionsbehandling for anbragte børn- og unge

Ph.d. projektet er en forskningsundersøgelse af bruger- og praktikerperspektiver på psykosocial døgninstitutionsbehandling i Danmark og norge. For det første foreligger der kun sparsom forskning i dansk døgninstitutionspraksis set fra et bruger- og praktikerperspektiv. For det andet er uddannelserne der kvalificerer til det døgninstitutionelle felt i Norgen og Danmark vidt forskellige både hvad angår form og indhold. Med foreliggende projekt er formålet, at opnå større kendskab til børn- og unges perspektiv på deres deltagelse og læring med og under de nuværende betingelser i døgninstitutionerne i henholdsvis Norge og Danmark.

Da børnene- og de unges udvikling er formålet med de fleste anbringelser, er det relevant at få undersøgt hvorledes børnene og de unges deltagelse herunder handleevne begrænses eller udvikles i døgninstitutionerne i samspil med de praktikere som er ansat i institutionerne. På samme måde stiller forskningsprojektet skarpt på praktikernes (pædagogerne og medhjælperne) forvaltning af den døgninstitutionelle praksis med børnene og hvilke handlegrunde de gør sig i forhold til objektive betingelser som lovgivning og handleplaner, økonomi, behandlingsmetoder, personalesammensætning mv. 

Hovedveileder: Halvor Fauske

Oppstart: Høst 2013

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L