Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

May Helen Degvold

Tittel: Førstekonsulent
E-post: may.helen.degvoldSPAMFILTER@hil.no
Telefon: + 47 61 28 82 39

May Helen Degvold (Foto: Gro Vasbotten)

Økonomi

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L