Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Monica Adele Breiby

Tittel: Førsteamanuensis
E-post: monica.breibySPAMFILTER@hil.no
Telefon: +47 61 28 80 54
Profil i databasen Cristin
Monica A. Breiby (Foto: Gro Vasbotten/HiL)

Monica A. Breiby disputerte for graden Ph.D ved Norges Miljø og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) i Ås 15. juni 2015 med avhandlingen «Nature-based tourism and the role of aesthetic dimensions». Prosjektet er en del av det strategiske høgskoleprosjektet «Innovasjon i reiselivsnæringen», og delprosjektet «Markedskunnskap og innovasjon», finansiert av Norges Forskningsråd.

Formålet er å få en bredere forståelse av opplevelsesmarkedet og den økende vektleggingen på opplevelseskvaliteter i kundens preferanser.

I avhandlingen har hun sett nærmere på hvilken rolle ulike estetikkdimensjoner spiller i naturbasert reiseliv. Hva turistene ser, sanser og opplever på en turistdestinasjon, kan påvirke deres tilfredshet, positive følelser og lojalitet. Arbeidet omfatter estetiske opplevelseskvaliteter knyttet til naturen og de menneskeskapte omgivelsene. Resultatene har teoretiske og praktiske implikasjoner for destinasjonsledelse, markedsføring, og utviklings- og innovasjonsprosesser i reiselivet.

Monica har vært ansatt på HiL siden 2008. Tidligere har hun arbeidet som rådgiver i reiselivet, både med private og offentlige aktører. Arbeidsoppgavene har vært prosjektledelse, markedsanalyser og utviklings- og innovasjonsprosesser knyttet til bl.a. opplevelsesbedrifter og reiselivsdestinasjoner.

Hennes forskningsområder er i dag turistatferd, opplevelsesutvikling, destinasjonsledelse og innovasjonsprosesser.

Monica er tilknyttet Senter for innovasjon i tjenesteyting (SIT) ved HiL.

 

 

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L