Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Neil Fulton

Tittel: Høgskolelektor / Avdelingsingeniør
E-post: neil.fultonSPAMFILTER@hil.no
Profil i databasen Cristin
Neil Fulton

Fulton er ansatt i 50 prosent stilling som høgskolelektor og 50 prosent på teknisk avdeling.

Han har studert fysikk, teatervitenskap, humanistisk-estetiske fag, fjernsynsregi og filmvitenskap.

Han var tidligere ansatt ved Senter for livslang læring (SELL) ved Høgskolen i Lillehammer der han drev med fotografering og redigering av dramatiseringer og innslag  til lærestoff og forelesninger, samt betjente et flerkamerastudio og i tillegg regisserte informasjons- og undervisningsfilmer. 

Han har jobbet frilans med kortfilmer, konsertfilming og atskillige nyhetsinnslag i løpet av tretti års virksomhet.  

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L