Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Nina Hafstad

Tittel: Studieveileder
E-post: nina.hafstadSPAMFILTER@hil.no
Telefon: +47 61 28 80 62

Nina Hafstad (Foto: Gro Vasbotten/HiL)

Hovudarbeidsoppgåver:

Studieveileder

Saksbehandler godskrivingssaker, innpass/fritak

Spesialbruker på utdanningsplanar og StudentWeb

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L