Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Oddny Leirmo

Tittel: Studenttorget
E-post: oddny.leirmoSPAMFILTER@hil.no
Telefon: + 47 61 28 81 97

Oddny Leirmo

Hovudarbeidsoppgåver:

Rom- og timeplanlegging

Veiledning ang. tilrettelegging.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L