Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Ørnulf Rasmussen

Tittel: Professor II
E-post: ornulf.rasmussenSPAMFILTER@hil.no
Profil i databasen Cristin
Ørnulf Rasmussen

Utdanning: Dr juris

Tidligere ansettelser: Nordhordland tingrett, Helsedirektoratet, Universitetet I Bergen

Forskningsfelt: Forvaltningsrett, personopplysningsrett

Forskningsprofil: Alminnelig forvaltingsrett, personvern, helse- og sosialrett, plan og bygningsrett

Pågående prosjekter/nylig avsluttede prosjekter:
Alminnelig forvaltningsrett, materielle del.
Norsk personopplysningsrett

Undervisning: Forvaltingsrett II
 
Relevante verv:
Medlem av Personvernnemnda
Div styreverv

Publikasjoner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L