Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Øyvind Snipstad

Tittel: Stipendiat
E-post: oyvind.snipstadSPAMFILTER@hil.no
Telefon: + 47 61 28 84 57/+ 47 415 93 351

Portrett Øyvind Snipstad (foto: privat)

Stipendiat Barns deltakelse og kompetanseutvikling (BUK)

Utdanning: Bachelorgrad i folkehelse fra Høgskolen i Hedmark, mastergrad i funksjonshemming og samfunn fra NTNU – Trondheim

Forskningsfelt: Funksjonshemmingsforskning/spesialpedagogikk

Pågående prosjekter: Elever med utviklingshemming og dere erfaringer og refleksjoner knyttet til inkludering i skolen.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L