Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Ola Dahl

Tittel: Høgskolelektor
E-post: ola.dahlSPAMFILTER@hil.no
Telefon: +47 61 28 82 69
Profil i databasen Cristin
Ola Dahl

Studieleder for Bachelor i produksjons- og prosjektledelse.

Ola Dahl er førstelektorstipendiat.

Arbeidstittel på prosjekt: "Learning Management System (LMS) som pedagogisk og metodisk verktøy for utvikling av TV-utdanninga ved HiL" 

Veileder: Halldor Krogh (hovedveileder) og Yngve Nordkvelle (biveileder) 

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L