Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Per Normann Andersen

Tittel: Førsteamanuensis
E-post: per.normann.andersenSPAMFILTER@hil.no
Telefon: +47 61 28 82 81
Profil i databasen Cristin
Portrett Per Normann Andersen (foto: privat)

Utdanning: Barnehagelærer, Master i spesialpedagogikk, Spesialist i klinisk pedagogikk, familieterapeut, kognitiv atferdsterapeut, doktorgrad (ph.d) i psykologi

Tidligere ansettelser:

1985 – 1987: Kristiansand kommune, Ungdomskontoret, klubbleder i fritidsklubb
1987 – 1994: Lillehammer kommune, barnehagelærer/styrer, utekontakt, klubbleder i fritidsklubb
1994 – 2016: Sykehuset Innlandet, Divisjon psykisk helsevern, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling/poliklinikk som miljøterapeut, Spesialist i klinisk pedagogikk, stipendiat og fagkonsulent
2013 – 2014: Høgskolen i Hedmark, Avdeling for folkehelsefag som høgskolelektor
2014 – d.d: Høgskolen i Lillehammer/Høgskolen i Innlandet, Avdeling for pedagogikk og sosialfag som førsteamanuensis i barn og unges psykiske helse

Forskningsfelt: Barn og unges psykiske helse, med et spesielt fokus på eksekutiv funksjon ved nevroutviklingsforstyrrelser som høyt-fungerende autisme, ADHD og Tourettes syndrom.

Pågående prosjekter /nylig avsluttede prosjekter:

  • Cognitive and emotional development in children and adolescents with neuropsychiatric disorders. Sykehuset Innlandet/Universitetet i Oslo.
  • Behavior Rating Inventory of Executive Function (BRIEF) in a group of preschool children with autism spectrum disorder. -Will early intensive behavioral training improve executive function in children with autism? Sykehuset Innlandet/NTNU-Gjøvik/HINN-Lillehammer
  • Barn og unges psykiske helse, et UNGDATA prosjekt, samarbeid mellom HINN-Elverum , HINN-Lillehammer, Universitetet i Karlstad og KORUS Øst
  • LINEUP – Lillehammer Neuropsychiatric Follow-Up Study. A ten-year longitudinal study of cognitive and emotional development in children and adolescents with neuropsychiatric disorders. Sykehuset Innlandet/HINN-Lillehammer

Undervisning:

  • Barn og unges psykiske helse
  • Nevrobiologiske utviklingsforstyrrelser
  • Kognitiv psykologi
  • Biologisk psykologi
  • Utviklingspsykologi
  • Statistikk og metode
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L