Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Rafal Hanzl

Tittel: Stipendiat/Førstelektor digital visuell design
E-post: hanzl.rafalSPAMFILTER@hil.no
Telefon: +47 61 28 74 54

Rafal Hanzl, DNF

Stipendiat og lærer for Digital visuell design

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L