Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Ragnhild Jensen Roaldseth

Tittel: Høgskolelærer
E-post: ragnhild.jensen.roaldsethSPAMFILTER@hil.no
Telefon: +47 61 28 82 95

Ragnhild Jensen Roaldseth

Utdanning:
Bachelor vernepleier m/ offentlig godkjenning
Organisasjonspsykologi og personalarbeid
Organisasjon-og ledelsesteori
Arbeidsrett
Pasientinformasjon og pasientopplæring
Den kommuniserende helsetjeneste
Kommunikasjon, samhandling og relasjonsarbeid
Psykisk helse hos barn og unge
Vitenskap og forskningsmetode
Perspektiver på oppvekst og sosialisering
Barnevernfaglig utredningsarbeid
Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge og familiene deres

Adferdsobservasjon
Spesialistutdanning i sped og småbarn psykiske helse
Godkjenning som klinisk vernepleier
Godkjenning som faglig veileder i regi av FO
Tverrfaglig veilelding

Tidligere ansettelser:
Høgskolelærer, Høgskolen i Innlandet
Sykehuset Innlandet, DPS Lillehammer, Døgn
Sykehuset Innlandet, TBS,  Enhet for familie
Hjemmeveielder- Barneverntjenesten, Lillehammer Kommune
Vernepleier i PPT, Lillehammer Kommune
Vernepleier, Mørkved Skole, Ringsaker Kommune
Vernepleier, Tiltak Funksjonshemmede, Molde Kommune
Diverse helge stillinger/ vikarstillinger Molde, Lillehammer, Gjøvik og Ringsaker

Forskningsfelt: Sped og småbarn i psykososial risiko

Pågående prosjekter /nylig avsluttede prosjekter: Masteroppgave ”Oppfølgingen av sped og småbarn i psykososial risiko”

Undervisning: Bachelor vernepleie, veileder studentveiledning i praksis.

Kompetanseområder: Adferdsobservasjon, tilknytning, emosjonell utvikling, personlighetsutvikling, personlighetsforstyrrelser, rusrelatert psykiatri, psykisk helse, samspillsveiledning, sertifisering i COS Intervention, COS P, fremmedsituasjon og Sped- og småbarns psykiske helse.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L