Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Randi Bredvold

Tittel: Prodekan/førsteamanuensis
E-post: randi.bredvoldSPAMFILTER@hil.no
Telefon: + 47 61 28 83 80
Profil i databasen Cristin
Randi bredvold

Randi Bredvold er Cand.polit fra UiO 1986 med hovedfag i sosialpedagogikk. Hun har vært ansatt som høgskolelektor ved reiselivsstudiet på Høgskolen i Lillehammer (HiL), siden 1998. Bredvold disputerte 18.11.2011 ved Universitetet i Karlstad i sosiologi (Institutionen för samhällsvetenskap). Arbeidstittel på hennes doktorgradsavhandling er "Entreprenører og identitet i det opplevelsesbaserte reiselivet. Den metodiske tilnærmingen er bruk av livsberettelser".

CV Randi Bredvold

Randi Bredvold er tilknyttet Senter for innovasjon i tjenesteyting (SIT) ved HiL.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L