Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Randi Elisabeth Hagen

Tittel: Læringsteknologi og innovasjon
E-post: randi.hagenSPAMFILTER@hil.no
Telefon: +47 61 28 85 60

Portrett Randi Hagen

IT

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L